Om du vill flytta jordkabeln behöver du kontakta en behörig elinstallatör som får skicka in en beställning till oss om en servisändring.