Det är svårt att generellt säga hur lång tid det tar att få en anslutning till elnätet, eftersom förutsättningarna kan skilja sig väldigt mycket. Det som styr hur lång tid det tar är bland annat om det redan finns el i området, markförhållanden och tid på året. Vi påbörja först vårt arbete när färdiganmälan lämnats in, kontrollera med din elinstallatör när färdiganmälan har eller ska lämnas in.


Läs gärna mer om hur hela processen går till för att ansluta till elnätet.