När vi fått in din anmälan kontrollerar vi vilka åtgärder vi behöver göra i elnätet för att kunna ansluta din fastighet. Beroende på hur stor anslutning du behöver kan kontrollen ta olika lång tid. För mindre anslutningar får du vanligtvis offert inom fyra till sex veckor. Behöver vi göra större åtgärder i nätet kan det ta längre tid innan vi skickar en offert till dig.


Om du inte har varit i kontakt med ett installationsföretag än och enbart vill få en offert på avgiften för att ansluta en fastighet kan du begära en offert själv från oss. Läs mer om vad du behöver för att begära en offert

OBS! Vi rekommenderar dock att man alltid kontaktar ett elinstallationsföretag och anmäler enligt de olika stegen i vår process för en snabbare handläggning.