Vi behöver en tydligt markerad skiss för att veta var du önskar ha din anslutningspunkt för att kunna bestämma nätlösning och pris. Det är viktigt att vi har en korrekt placering av anslutningspunkten om du skulle behöva felavhjälpning eller om vi behöver komma åt elmätaren.


Läs gärna mer om hur hela processen går till för att ansluta till elnätet.