Om din säkring går kan det betyda att du behöver en större huvudsäkring, storleken på säkringen avgör hur mycket el du kan använda samtidigt. Det kan även bero på en felbelastning mellan faserna. 

Vi rekommenderar dig att kontakta en behörig elinstallatör som får gå igenom din anläggning.