Ja, skicka ett sms med texten "Start (kundnummer) (anläggnings-id) till +46769449700. Till exempel "Start 1234567 735999111222333444".