Byggström är en tillfällig elnätsanslutning som används normalt för att få el till en fastighet eller anläggning vid byggnation. Tidsgränsen för denna typ av anslutning är maximalt ett år. Läs mer om tillfällig anslutning