Vi genomför kontinuerligt besiktningar av vårt elnät, vissa besiktningar sker via helikopter vilket innebär att vi flyger på låg höjd utmed ledningarna. 

Du hittar mer information och kan läsa om våra aktuella besiktningar