Timmätning ger dig en större medvetenhet om din elanvändning. Det kan bidra till att du kan förändra och planera hur och när du använder el, vilket i sin tur kan ge dig lägre elkostnader.