Om du skadar eller gräver av en elkabel som tillhör Ellevio ber vi dig anmäla detta omgående till oss, du når oss på telefonnummer 020-44 11 00. 

När du kontaktar oss ber vi dig ha följande information tillgänglig: 

  • Kontaktuppgifter till den som skadat/grävt av kabeln: namn, telefonnummer, adress och e-post
  • Om du haft en ledningsanvisning
  • Om ledningsanvisningen blivit utförd

Om du inte har begärt en ledningsanvisning kan du bli ersättningsskyldig, om du haft en ledningsanvisning men ändå råkat skada/gräva av kabeln önskar vi få information om orsaken till detta.