Om trädet står på din tomt så kan vi stå till tjänst med bevakande personal för att skydda och ansvara för närliggande ledning. Du som markägare får själv ombesörja fällandet av trädet, vi råder dig alltid att anlita en kunnig entreprenör för att utföra arbetet. Från det att vi tagit emot ditt ärende tar det 10 arbetsdagar innan vi kan utföra arbetet, det görs på vardagar mellan klockan 7-16.  

Om trädet står på allmän mark så tar vi ned trädet om vi bedömer att det är en fara för ledningen.