Alla träd och buskar som vi fäller tillhör fastighetsägaren vilket innebär att vi inte får ta bort dessa vid en röjning.