Priserna varierar mellan olika elnätsområden på grund av att kostnaden för att transportera fram elen från stamnätet till det lokala elnätet är olika stor. Vissa nätområden innehåller dessutom mycket landsbygd och få tätorter vilket innebär att det är färre kunder som får dela på kostnaden för att driva och underhålla elnätet i området. Det gör att priserna mellan olika nätområden kan variera.