Kostnaderna i ett elnätsområde fördelas ut enligt ellagens anvisningar på de kunder som finns i området. Elnätsavgiften ska täcka de kostnader vi har för underhåll, drift och förnyelse av elnäten. Våra elnätspriser rapporteras in till Energimarknadsinspektionen varje år.