Elnätsavgiften består av en fast och en rörlig kostnad. 


Den fasta elnätsavgiften, som beräknas i kronor,  är lika stor varje månad men varierar beroende på vilket abonnemang du har hos oss. Den baseras på hur mycket el du kan använda samtidigt, det vill säga din säkringsstorlek samt ska täcka kostnader för bland annat underhåll och utbyggnad av elnätet. 


Den rörliga elnätsavgiften, som beräknas i öre, är en transportkostnad för elen och avgiften debiterar dig för den mängd el, i kilowattimmar (kWh), som överförs till dig genom Ellevios ledningar. I den rörliga avgiften ingår även energiskatt, all elanvändning beskattas med denna statliga skatt.