Elnätsavgiften består av en fast och en rörlig kostnad. Den fasta elnätsavgiften är lika stor varje månad och baseras på hur mycket el du kan använda samtidigt, det vill säga din säkringsstorlek samt underhåll och utbyggnad av elnätet. Den rörliga elnätsavgiften är en transportkostnad per kWh för elen och varierar beroende på hur mycket el du använder.