Du betalar elnätsavgift för transporten av elen till din bostad eller verksamhet, samt för att vi ska kunna bygga och underhålla elnätet. Priset påverkas bland annat av: 

  • Kostnaden för att transportera elen från stamnätet till det lokala elnätet där du bor och verkar
  • Hur mycket el du vill använda samtidigt, dvs din säkringsstorlek
  • Hur tätbefolkat elnätsområdet är, ju fler kunder som delar på nätet desto lägre blir den enskilda kostnaden


Läs mer om elnätsavgiften här