För att du ska få el behöver du först teckna ett avtal med elnätsägaren i ditt område, elnätsägaren transporterar elen från produktionsstället till dig. 

Själva elen som du använder köper du från en elhandlare som du själv väljer, om du inte gör något val anvisar vi dig till elhandelsföretaget GodEl.