Om du sagt upp ditt elnätsavtal eller om ny kund tecknat ett elnätsavtal på adressen skickar vi ut en bekräftelse på att ditt elnätsavtal har blivit uppsagt. Vi ber dig läsa igenom bekräftelsen och kontrollera så att uppgifterna stämmer.