Har du tecknat ett nytt elnätsavtal för den nya adressen? Om inte, teckna avtalet via Flytthjälpen

Om du har tecknat ett elnätsavtal men vill ändra din adress, kontakta vår kundservice på telefon 0771-53 53 00. 


Företag kontaktar vår kundservice på telefon 0771-53 53 00.