Den som bor kvar behöver teckna ett nytt elnätsavtal på adressen om hen inte redan står på det befintliga avtalet. Elnätsavtalet tecknas enklast via Flytthjälpen.