Förutom ett elnätsavtal med Ellevio, som äger elnätet i området, behöver du ett elavtal med ett elhandelsföretag för elen du använder. Skulle du inte teckna ett elavtal så anvisar vi dig till elhandelsföretaget GodEl så att du får el från det datum du önskar.