För att du ska få el behöver du teckna ett elnätsavtal med det elnätsbolag som äger elnätet i området. Om du inte tecknar ett elnätsavtal kommer elen stängas av.