Du kan anmäla din flytt via Flytthjälpen, vi skickar inte ut någon blankett till dig.