• För abonnemang upp till 160A har vi fem dagars uppsägningstid. 
  • För abonnemang över 160A har vi 30 dagars uppsägningstid. 

Läs mer här eller i ditt avtal.