Ellevio har valt att endast äga och driva elnät. Det betyder att vi inte säljer elen till dig, det gör ett elhandelsföretag. Har du frågor om elhandel, kontakta ditt elhandelsföretag.