Ellevio är ett elnätsföretag. Vi blev Ellevio 2015 men har en historia som sträcker sig tillbaka till 1600-talet. Vi äger, driver och utvecklar regionala och lokala elnät på västkusten, i Värmland, Skaraborg, Dalarna, Gävleborg och Stockholmsområdet och distribuerar el till nära 960 000 kunder i dessa områden. Läs mer om Ellevio i korthet här.