Kontrollera om avbrottet bara är i din bostad eller inte genom att se om det lyser i trapphuset eller hos grannen. Se sedan över dina säkringar och jordfelsbrytare. Om en säkring har gått ska du byta eller återställa säkringen och jordfelsbrytare. 


Om inte bara du har strömlöst känner vi oftast till störningen och har satt igång att reparera felet. Du kan se och läsa mer om strömavbrottet på vår avbrottskarta och börja prenumerera på strömavbrottsinformation via sms. 

 

Är ditt strömavbrott inte registrerat på vår avbrottskarta kan du göra en felanmälan via telefon dygnet runt, du når oss på 020-44 11 00.