Avbrottsersättning registreras per automatik och betalningen görs genom avdrag på din faktura, normalt inom tre till sex månader.

Om du tycker att du borde fått avbrottsersättning men inte fått det, kan du använda detta formulär så tittar vi på ditt ärende.