Vi betalar ut avbrottsersättning för strömavbrott som är sammanhängande i över tolv timmar.

Om du är berättigad till avbrottsersättning kommer det automatiskt med som ett avdrag på din faktura, det görs normalt inom tre till sex månader. 

Läs mer om vår avbrottsersättning.