Om fakturabeloppet understiger 100 kronor skickar vi inte ut någon faktura till dig, istället förs beloppet över till din nästkommande faktura.