Det kan vara svårt att förstå alla delar på en faktura, vi har därför skapat en guide för att tyda och förklara din faktura du får från Ellevio. Se vår fakturaförklaring här.


Guiden innehåller även information om du får en gemensam faktura från Ellevio och Fortum, samt om du får en produktion-och konsumtionsfaktura, dvs om du har solceller på taket och producerar egen el.