Ja, även företag är skyldiga att betala energiskatt. 

Läs mer här