Cirka 45 % av din totala elkostnad, inklusive kostnad för elnät och elhandel, består av energiskatt och moms. Nedan ser du hur fördelningen ser ut.