All elanvändning i Sverige beskattas med en så kallad energiskatt. Det är en statlig skatt som den 1 januari 2018 flyttades till din elnätsfaktura från din elhandelsfaktura. Skattens storlek bestäms av riksdagen. Kontakta gärna Skatteverket om du har fler frågor om energiskatt.