Dödsboet behöver då säga upp elnätsavtalet så fort som möjligt. Betalar inte dödsboet elen kommer bostaden att bli strömlös.