Om en anhörig ska bo kvar i bostaden, exempelvis den avlidnes maka eller make, behöver elnätsavtalet som den avlidne har haft sägas upp och ett nytt elnätsavtal tecknas.

Ett nytt elnätsavtal kan tecknas vid valfri tidpunkt men senast i samband med att dödsboet skiftas eller avslutas.