Nej du betalar inte dubbelt.

Den rörliga elnätsavgiften är en transportkostnad per kWh för elen och varierar beroende på hur mycket el du använder.

Den rörliga avgiften hos ditt elhandelsföretag är ett rörligt pris för elen du använder och som du köper av dem.