Nej du betalar inte dubbelt.


Den rörliga elnätsavgiften, som beräknas i öre, är en transportkostnad för elen och avgiften debiterar dig för den mängd el i kilowattimmar (kWh) som överförs till dig genom Ellevios ledningar. I den rörliga elnätsavgiften ingår även energiskatt, all elanvändning beskattas med denna statliga skatt. 


Den rörliga avgiften hos ditt elhandelsföretag är ett rörligt pris för elen du faktiskt använder och som du köper av dem.