Nej det kan du inte. Vi kan inte bevilja anstånd på en påminnelsefaktura, du behöver kontakta oss innan fakturans förfallodatum om du önskar få anstånd.


Anstånd beviljas om nedan villkor uppfylls: 

  • Ansökan om anstånd görs innan fakturans förfallodatum
  • Alla tidigare fakturor är betalda
  • De två senaste fakturorna är betalda i tid
  • Förfallodatumet skjuts upp med max 30 dagar, det tillkommer ränta på fakturabeloppet för denna tid
  • Fakturabeloppet är max 15 000 kronor