När du ska göra en betalning från utlandet så uppger du swiftadress och IBAN till din utländska bank.

IBAN: 69 95 00 0099 6042 4875 5037

Swiftadress: NDEASESS

Glöm inte att ange fakturanummer/OCR-nummer som betalningsreferens.