Vi kan bevilja en avbetalningsplan för fakturan under vissa villkor:

  • Ansökan om avbetalningsplan behöver komma in innan fakturans förfallodatum
  • Alla tidigare fakturor ska vara betalda
  • De två senaste fakturorna ska vara betalda i tid
  • Det tillkommer en uppläggningsavgift om 170 kronor och det tillkommer ränta på fakturabeloppet
  • Fakturabeloppet får vara max 30 000 kronor

Du kan göra en förfrågan gällande avbetalningsplan hos vår kundservice, ring oss på telefon 0771-53 53 00.