Bankgiro: 5552-2635


Betalningsmottagare är Ellevio AB (publ).  


Om du ska betala från utlandet uppger du swiftadress och IBAN till din utländska bank.

IBAN: SE435 0000 0000 5746 1042 629

Swiftadress: ESSESESS

Glöm inte att ange fakturanummer/OCR-nummer som betalningsreferens.