Vi har anlitat Energikundservice Sverige AB för att sköta vår fakturering och du behöver därför ange dem som betalningsmottagare.