• Om du ska gräva på din mark ska du alltid säkerställa att arbetet utförs på ett säkert sätt. På Ledningskollen kan du göra en ledningsanvisning och få information om var ledningarna ligger i marken. 
  • Vi vill ha in din förfrågan senast 5 arbetsdagar innan du ska utföra markarbetet. 

Mer information hittar du under Villkor och riktlinjer för grävning 


Gäller det allmän mark i Stockholm ska en samlingskarta beställas innan schaktningsarbete påbörjas. 

Kontakta Stockholm Stad på telefon 08-508 263 60 eller via Beställningswebben