Vi anlitar Energikundservice Sverige AB för att hantera våra fakturor och betalningar. 

Därför står deras namn som betalningsmottagare på fakturorna från Ellevio.


Från och med 1 april 2021 kommer Ellevio att hantera faktureringen själva och alla fakturor kommer skickas från och vara utställda på Ellevio. Betalningsmottagare kommer vara Ellevio AB (publ) med bankgironummer 5552-2635.