Vi anlitar Energikundservice Sverige AB för att hantera våra fakturor och betalningar. 

Därför står deras namn som betalningsmottagare på fakturorna från Ellevio.