Elnätsavgift – vad betalar jag för?

Varför finns det en elnätsavgift och hur fungerar den? Vad är energiskatt? Vi reder ut vad du som kund betalar för, och hur stor andel av din totala energikostnad elnätsavgiften är.

Så funkar din elnätsavgift

Elnätsavgiften är kostnaden för att få elen transporterad genom elnätet till den plats där den ska användas. Eftersom det inte är ekonomiskt lönsamt att bygga parallella elnät är elanvändaren kund hos det elnätsföretag som äger elnätet i det område där kunden bor eller verkar.

Fakturan består dels av betalning till elnätsföretaget (till exempel Ellevio) i form av en fast abonnemangsavgift och en rörlig kostnad som hänger ihop med förbrukningen, dels av skatt och moms.

Avgiften täcker kostnader för elnäten, såsom drift, felavhjälpning, underhåll, modernisering, kundservice, inköp av el som kompensation för nätförluster, kostnader från överliggande nät med mera. Elnätsföretagen är också ålagda att ta in avgifter för att täcka myndighetsavgifter samt elskatt.

Fördelning av elnätskostnaden. Elhandel 54 %, Skatt och moms 32 % samt Elnät 13 %
Fördelning av elkostnader för en villakund i Ellevios nät år 2022

Elnätskostnaden stod för 13 procent för en villakund år 2022 1

  1. Cirka 32 procent består av energiskatt, elcertifikat, moms och myndighetsavgifter. Myndighetsavgifter är elsäkerhets-, nätövervaknings- och beredskapsavgifter.
  2. Cirka 13 procent är elnätsavgift.
  3. Cirka 54 procent är kostnaden för själva elen som betalas till elhandelsbolaget.

Energiskatt tas ut på all elanvändning och betalas till oss på Ellevio.

Energiskatt 2023

Riksdagen har beslutat att höja energiskatten på el för 2023 till 49 öre/kWh inkl. moms (39,2 öre/kWh exkl. moms) från tidigare 45 öre/kWh inkl. moms (36 öre/kWh exkl. moms). För kunder som har rätt till reducerad skatt gäller 37 öre/kWh inkl. moms (29,6 öre/kWh exkl. moms).

Lägre energiskatt i vissa delar av Sverige

Privatkunder i vissa kommuner i norra Sverige har rätt till avdrag och betalar en lägre energiskatt. Avdraget är 12 öre/kWh inkl. moms (9,60 öre/kWh exkl. moms). Som privatkund behöver du inte göra någonting, du får avdraget på energiskatten direkt på din faktura. I Ellevios elnät gäller det kommunerna:

  • Ljusdal
  • Malung-Sälen
  • Mora
  • Orsa
  • Torsby
  • Älvdalen

1 Beräknat på en kund med 20A-säkring och en förbrukning om 20 000 kWh/år. Elhandelskostnaden är beräknad utifrån elhandelspriser under 2022 i prisområde SE3. Elskatten bestod 2022 av energiskatt om 0,45 öre per KWh plus moms på elhandels- och elnätskostnaden.

Priser och abonnemang

Här kan du läsa mer om våra elnätsabonnemang och priser för privatkunder.

Priser och abonnemang

Text uppdaterad: 6 juli 2021

Hjälpte den här sidan dig?