Marknaden för effektflexibilitet i Stockholmsregionen fortsätter

Nyheter

ler bostäder, industrier, eldriven trafik och ambitiösa mål för minskade klimatutsläpp gör att elektrifieringen ständigt ökar i Storstockholm.

Nu öppnar anmälningarna till sthlmflex, marknadsplatsen för eleffekt i Stockholmsregionen. Möjligheten att utnyttja elnäten på ett mer effektivt sätt kommer vara en nyckel när Stockholmsregionen ska byggas ut, elektrifieras och nå klimatmålen.

Initiativet till sthlmflex togs när situationen med kapacitetsbrist i Storstockholm för några år sedan blev alltmer ansträngd. Fler bostäder, industrier, eldriven trafik och ambitiösa mål för minskade klimatutsläpp gör att elektrifieringen ständigt ökar i Storstockholm. Elnätsföretagen rekordinvesterar i ett moderniserat elnät, men innan det är utbyggt kan kalla vinterdagar göra att efterfrågan på el plötsligt ökar dramatiskt. Yttertemperatur påverkar efterfrågan, det gör även elpriset. När priset är högt går efterfrågan ner samtidigt som elproduktionen är högre, i takt med att priset på el sedan sjunker ser vi en ökad konsumtion. Kapaciteten i elnäten riskerar då att slå i taket.

Flytta, minska eller producera

Enkelt uttryckt handlar sthlmflex om en marknad för elnätskunders flexibilitet. Olika aktörer erbjuds ersättning för att vara flexibla med sin elanvändning eller elproduktion, och på så sätt frigörs eleffekt. Sthlmflex har tidigare drivits som ett forsknings- och utvecklingsprojekt med Svenska kraftnät som huvudpart. Från och med nu så är det elnätsföretagen Ellevio AB, E.ON Energidistribution och Vattenfall Eldistribution som står bakom och är köpare på marknadsplatsen för sthlmflex som drivs av NODES. Svenska kraftnät är samarbetspartner i sthlmflex.

 ̶  Sthlmflex är ett utmärkt exempel på hur olika företag går ihop för att lösa ett problem. Tillsammans tar vi ansvar för att våra kunder i Stockholmsregionen har en fortsatt trygg elförsörjning. Att vi går samman på en gemensam marknad gör också att sannolikheten för att den tillgängliga flexibiliteten kommer till användning, säger de tre projektmedlemmarna i ett gemensamt uttalande.

Den nya säsongen öppnar den 1 december 2023 och pågår till 31 mars 2024.

Nya flexibilitetsleverantörer som vill delta med bud på marknaden under årets säsong kan anmäla intresse och resurser via nodesmarket.com/project/sthlmflex

Kontakt för media

Ellevios pressjour: 020-20 20 60
Vattenfalls pressjour: 08-739 50 10
E.ON:s pressjour: 040-25 55 40

Om sthlmflex

Projektet sthlmflex drivs av Ellevio AB, E.ON Energidistribution och Vattenfall Eldistribution i samarbete med Svenska kraftnät. Säsongen pågår mellan den 1 december till den 31 mars, då förbrukningen under de så kallade höglastmånaderna är som högst och behovet av flexibilitet som störst. Marknadsplatsen där handeln sker drivs av den oberoende marknadsoperatören NODES och elnätsföretagens beslutsstödsverktyg Switch. Marknaden omfattar hela Stockholmsregionen med totalt 26 kommuner

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?