Elnätspriser företag

Priser för elanvändning samt priser och ersättningar för elproduktion i Ellevios elnät.

Prislistor lokalnät

Prislistor regionnät

Elnätsområde Elproduktion
Dalarna - Hälsingland Inmatning till regionnät
Halland - Bohuslän Inmatning till regionnät
Ljungan - Ljusnan Inmatning till regionnät
Stockholm Inmatning till lokalnät 33 eller 110 kV
Inmatning till regionnät
Värmland - Närke - Västergötland Inmatning till regionnät

Prislistor lokalnät från 1 jan 2024

Prislistor regionnät från 1 jan 2024

Vi inför nya priser och villkor för regionnät från 1 januari 2024. De viktigaste förändringarna är:

  1. Vi inför en spotprisbaserad energiavgift
  2. Vi inför nya prisområden för regionnät som i större utsträckning följer Sveriges elområden
  3. Vi kommer från 1 juni 2024 debitera för reaktiv effekt enligt uppdaterade villkor
Elnätsområde Elanvändning
Prisområde Halland - Bohuslän Effektabonnemang, uttag
Reservabonnemang
Avbrytbara abonnemang
Prisområde Stockholm Effektabonnemang, uttag
Avbrytbara abonnemang 110 eller 33 kV
Avbrytbara abonnemang 220 kV
Prisområde 2 – Hälsingland-Härjedalen Effektabonnemang, uttag
Reservabonnemang
Avbrytbara abonnemang
Prisområde 3 – Värmland-Närke-Västergötland Effektabonnemang, uttag
Reservabonnemang
Avbrytbara abonnemang
Prisområde Dalarna Effektabonnemang, uttag
Reservabonnemang
Avbrytbara abonnemang
Elnätsområde Elproduktion
Samtliga elnätsområden Inmatning till regionnät
Stockholm Inmatning till regionnät
Inmatning till lokalnät 33 eller 110 kV

Tidigare priser

Prislistor för elanvändning och elproduktion till och med 1 januari 2023.

Elnätsområde Elanvändning Elproduktion
Dalarna - Södra Norrland Säkringsabonnemang
Effektabonnemang
Abonnemang Enkel enfas
Effektabonnemang avbrytbar överföring
Abonnemang vägbelysning
Smart Laddabonnemang
Mikroproduktion 16-25A
Mikroproduktion 35-63A
Mikroproduktion över 63A
Produktionsersättning vid inmatning
Inmatning till lokalnät
Edsbyn Säkringsabonnemang 16-63A
Säkringsabonnemang 80-200A
Effektabonnemang
Mikroproduktion 16-25A
Mikroproduktion 35-63A
Mikroproduktion över 63A
Forsbacka Effektabonnemang högspänning  
Nynäshamn Säkringsabonnemang
Effektabonnemang
Smart Laddabonnemang
Mikroproduktion 16-25A
Mikroproduktion 35-63A
Mikroproduktion över 63A
Produktionsersättning vid inmatning
Inmatning till lokalnät
Stockholm Säkringsabonnemang
Effektabonnemang
Effektabonnemang avbrytbar överföring
Abonnemang vägbelysning
Smart Laddabonnemang
Mikroproduktion 16-25A
Mikroproduktion 35-63A
Mikroproduktion över 63A
Produktionsersättning vid inmatning
Inmatning till lokalnät
Vallentuna Säkringsabonnemang
Effektabonnemang
Smart Laddabonnemang
Mikroproduktion 16-25A
Mikroproduktion 35-63A
Mikroproduktion över 63A
Västkusten Säkringsabonnemang
Effektabonnemang
Abonnemang Enkel enfas
Effektabonnemang avbrytbar överföring
Abonnemang vägbelysning
Smart Laddabonnemang
Mikroproduktion 16-25A
Mikroproduktion 35-63A
Mikroproduktion över 63A
Produktionsersättning vid inmatning
Inmatning till lokalnät
Västra Svealand - Västergötland Säkringsabonnemang
Effektabonnemang
Abonnemang Enkel enfas
Effektabonnemang avbrytbar överföring
Abonnemang vägbelysning
Smart Laddabonnemang
Mikroproduktion 16-25A
Mikroproduktion 35-63A
Mikroproduktion över 63A
Produktionsersättning vid inmatning
Inmatning till lokalnät

Text uppdaterad: 26 januari 2023

Hjälpte den här sidan dig?