Nej det gör vi inte, däremot kan du få ersättning från oss gällande den nätnytta du bidrar med när du producerar mer el än vad du gör av med. Nätnytta innebär att din överskottsel matas in på elnätet till våra kunder i din närhet, kostnaderna för eltransporten minskar därmed för Ellevio och vi betalar ut ersättning till dig för detta.

Du kan även välja att sälja din överskottsel, den elhandlare du köper din el av måste enligt lag (mottagningsplikt) ta emot din överskottsel. Men du kan välja att sälja din el till valfri elhandlare.