Du kan få ersättning för faktiska kostnader som uppstått i samband med, eller till följd av, skadan. Inkomstbortfall, eget arbete och andra utgifter räknas som faktiska kostnader. Sveda och värk ersätts endast vid fastställd personskada. Se gällande avtalsvillkor, NÄT 2012 N (rev).

För företag gäller andra villkor.