Det finns olika anledningar till att ändra din huvudsäkring, storleken anger hur mycket el som är möjligt för dig att använda på en och samma gång. Du kan behöva säkra upp om du vill få ut mer kapacitet, t.ex om du har köpt en elbil, och du kan säkra ner om du inte använder all din kapacitet, t.ex om du kan sprida ut ditt användande av produkter som kräver el, och vill kunna välja en billigare fast avgift. 


Om du vill ändra din huvudsäkring behöver du anlita ett registrerat elinstallationsföretag som utför arbetet och sedan anmäler detta till oss på Ellevio. Om du vill söka upp ett behörigt företag gör du det enkelt via Elsäkerhetsverket. 

Det kan vara så att vi behöver kontrollera om det finns tillräckligt med kapacitet innan du gör en uppsäkring. 


Vi har tre olika intervall för huvudsäkringar upp till 63 ampere: 16-25 A, 35 A och 50-63 A.
Om du gör en nedsäkring eller en ändring inom samma säkringsintervall, t.ex ändring från 16 A till 20 A, gör vi ändringen utan kostnad för dig.
Om du gör en uppsäkring över våra intervallgränser, t.ex ändring från 25 A till 35 A, får du betala mellanskillnaden av anslutningspriset för de olika säkringsintervallerna. Läs gärna mer om vad som gäller när du ändrar din elanläggning. 

När arbetet är slutfört kan du behöva ändra ditt elnätsabonnemang, det gör du enklast via Abonnemangsväljaren. 

Företag ändrar abonnemang genom att kontakta vår kundservice på telefon 0771-53 53 00.